Δ51 & Δ50

Τα στόμια της σειράς Δ50 & Δ50D (χωρίς και με ρυθμιστικό διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα αντίστοιχα), είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στο δάπεδο με διανομή του αέρα προς τα επάνω.

Κατασκευάζονται από ανοδειωμένο αλουμίνιο Extruded βαρέως τύπου αντοχής ικανής για να δέχεται τα φορτία δαπέδου. Το κωνικό σχήμα των πτερυγίων τους το οποίο σε συνδυασμό με το ύψος και τη μεταξύ τους απόσταση επιτυγχάνει ομαλή ροή του αέρα, μικρή πτώση πίεσης και αθόρυβη λειτουργία.

Διατίθενται με απόσταση πτερυγίων 13 mm.

Τα στόμια της σειράς Δ50 & Δ50D (χωρίς και με ρυθμιστικό διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα αντίστοιχα), είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στο δάπεδο με διανομή του αέρα προς τα επάνω.

Κατασκευάζονται από ανοδειωμένο αλουμίνιο Extruded βαρέως τύπου αντοχής ικανής για να δέχεται τα φορτία δαπέδου. Το κωνικό σχήμα των πτερυγίων τους το οποίο σε συνδυασμό με το ύψος και τη μεταξύ τους απόσταση επιτυγχάνει ομαλή ροή του αέρα, μικρή πτώση πίεσης και αθόρυβη λειτουργία.