Β201 & Β204

Τα στόμια της σειράς Β201 ÷ Β204 κατασκευάζονται από ανοδειώμενο αλουμίνιο με εσωτερικά ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια με δυνατότητα κατεύθυνσης του αέρα προς μια, δυο, τρεις και τέσσερις διευθύνσεις.

Είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στην οροφή και έχουν τη δυνατότητα κατεύθυνσης του αέρα παράλληλα ή όχι προς την οροφή. Συνιστώνται για θέρμανση και ψύξη σε χαμηλές οροφές.

Σε όλες τις σειρές μπορεί να προσαρμοστεί διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα (ενδεικτικό “D” στον τύπο του στομίου ).

Image