Θ5

Τα στόμια της σειράς Θ5 και είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ανοίγματα θυρών ή ενδιάμεσα χωρίσματα κλιματιζόμενων χώρων. Εξασφαλίζουν τη διέλευση του αέρα με μικρή αντίσταση και συγχρόνως αποκλείουν την ορατότητα μεταξύ των χώρων.

Χρησιμοποιούνται σαν στόμια για την επιστροφή του αέρα, κατασκευάζονται από ανοδειωμένο αλουμίνιο και τα πτερύγια έχουν μορφή “Λ” επιτυγχάνοντας πλήρη διακοπή της ορατότητας διαμέσου των στομίων. Για λόγους αισθητικής και ομοιομορφίας τα στόμια τύπου Θ5 κατασκευάζονται με δυο πλαίσια όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.