Π100

Είναι κατασκευασμένα από φλάντζες ανοδειωμένου αλουμινίου, τετράγωνες ή ορθογώνιες, συναρμολογημένες μεταξύ τους ώστε να παρουσιάζουν ένα ενιαίο σύνολο το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί από την εξωτερική φλάντζα.Τοποθετούνται στον αεραγωγό ή στην ψευδοροφή και είναι κατάλληλα για χαμηλά έως μέτρια ύψη. Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του στομίου για διανομή του αέρα προς μια, δυο, τρεις κατευθύνσεις.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα τοποθέτησης Εσχάρας Ισοκατανομής η οποία χρησιμοποιείται για την ομοιόμορφη κατανομή και τη ρύθμιση της ποσότητας του αέρα που εξέρχεται από το στόμιο.