ΣΤΟΜΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΜΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Α1 Στόμια με μια σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια χωρίς εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Επιστροφή ή απόρριψη από τοίχο, αεραγωγό ή οροφή
Α1D Στόμια με μια σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια χωρίς εξωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Επιστροφή ή απόρριψη από τοίχο, αεραγωγό ή οροφή
Α1Σ Στόμια με μια σειρά σταθερά πτερύγια, με κλίση πτερυγίων 45ο, χωρίς εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Επιστροφή ή απόρριψη από τοίχο, αεραγωγό ή οροφή
A1ΣD Στόμια με μια σειρά σταθερά πτερύγια, με κλίση πτερυγίων 45ο, με εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Επιστροφή ή απόρριψη από τοίχο, αεραγωγό ή οροφή
A2 Στόμια με δύο σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια χωρίς εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Προσαγωγή από τοίχο, αεραγωγό ή οροφή
A2D Στόμια με δύο σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια με εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Προσαγωγή από τοίχο, αεραγωγό ή οροφή
B201 - 204 Στόμια οροφής με καμπύλα πτερύγια 1/4 κατευθύνσεων χωρίς εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Προσαγωγή από τοίχο, αεραγωγό ή οροφή
B201D - 204D Στόμια οροφής με καμπύλα πτερύγια 1/4 κατευθύνσεων με εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Προσαγωγή από τοίχο, αεραγωγό ή οροφή
Π100 Στόμια οροφής τύπου Ανεμοστάτη με σταθερά πτερύγια 1/4 κατευθύνσεων χωρίς εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Προσαγωγή από τοίχο, αεραγωγό ή οροφή
Π100D Στόμια οροφής τύπου Ανεμοστάτη με σταθερά πτερύγια 1/4 κατευθύνσεων με εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Προσαγωγή από τοίχο, αεραγωγό ή οροφή
N30D Στόμια νωπού ή απόρριψης με πτερύγια υπό κλίση 45ο χωρίς προστατευτικό πλέγμα αλλά με εσωτερικό διάφραγμα πύθμισης παροχής του αέρα Λήψη νωπού αέρα ή απόρριψη από εξωτερικό τοίχο ή μηχάνημα
N30Π Στόμια νωπού ή απόρριψης με πτερύγια υπό κλίση 45ο με προστατευτικό πλέγμα Λήψη νωπού αέρα ή απόρριψη από εξωτερικό τοίχο ή μηχάνημα
Θ5 Στόμια θυρών με μία σειρά πτερύγια μορφής "Λ" με διπλή κορνίζα. Επιστροφή από πόρτα ή τοίχο
Δ51 Στόμια γραμμικά ελαφρού τύπου χωρίς εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Προσαγωγή ή επιστροφή από τοίχο ή οροφή
Δ51D Στόμια γραμμικά ελαφρού τύπου με εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Προσαγωγή ή επιστροφή από τοίχο ή οροφή
Δ50 Στόμια γραμμικά βαρέως τύπου χωρίς εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Προσαγωγή ή επιστροφή από δάπεδο
Δ50D Στόμια γραμμικά βαρέως τύπου με εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης παροχής του αέρα Προσαγωγή ή επιστροφή από δάπεδο
K300 Στόμια οροφής γραμμικά τύπου ΣΛΟΤ από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα Προσαγωγή ή επιστροφή από οροφή
P400 Κυκλικά στόμια οροφής χωρίς εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα Προσαγωγή ή επιστροφή από οροφή
P400D Κυκλικά στόμια οροφής με εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα Προσαγωγή ή επιστροφή από οροφή